Tietosuoja

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ


Tuusmet Oy
Konetie 7
04300 Tuusula

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Janne Mertanen

Puhelin 09 2759 778

Sähköposti janne(at)tuusmet.fi


REKISTERIN NIMI


profileshops.store:n asiakasrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


Henkilö on rekisteröitynyt profileshops.storen asiakkaaksi tai ostanut profileshops.store:sta tavaraa.


REKISTERIN KÃYTTÖ–TARKOITUS


Rekisterin käyttötarkoitus on profileshops.store asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää profileshops.storen toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää profileshops.storen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.


profileshops.store:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä profileshops.storen asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu(at)profileshops.store tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÃLTÃMÃT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS


Tietoja ei luovuteta profileshops.storen ulkopuolelle.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.


REKISTERIN SUOJAUS


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää profileshops.storen sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee profileshops.storen salasanasuojatulla palvelimella.